ÖNEMLİ TARİHLER

Forum’da sunulacak bildirilerin özetleri kör hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Hakem değerlendirmeleri olumlu gelen ve Forum’da sunumu kabul edilen bildiriler web sayfasında ilan edilecektir.

Bildiri tam metinleri e-kitap olarak yayımlanacaktır. Ayrıca isteyen yazarların tam metinleri hakem sürecinden geçmek kaydıyla Karamanoğlu Mehmetbey Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi'nde yayımlanacaktır.

Bildiri Özeti Teslim Tarihi: 21 Haziran 2019

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi: 26 Temmuz 2019

Tam Metin Gönderim Tarihi: 13 Eylül 2019

Forum Tarihi: 24-26 Ekim 2019