BİLİM VE DANIŞMA KURULU
Prof.Dr. Abdullah Çelik (Harran Üniversitesi) Prof.Dr. Namık Kemal Öztürk (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Prof.Dr. AbdullahYılmaz (Anadolu Üniversitesi) Prof.Dr. Nuray Ertürk Keskin (Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof.Dr. Ahmet Hamdi Aydın (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) Prof.Dr. Orhan Gökçe (Selçuk Üniversitesi)
Prof.Dr. Ahmet Nohutçu (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) Prof.Dr. Önder Kutlu (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof.Dr. AhmetYatkın (Fırat Üniversitesi) Prof.Dr. Ramazan Şengül (Kocaeli Üniversitesi)
Prof.Dr. Akif Tabak (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi) Prof.Dr. Recep Bozlağan (Marmara Üniversitesi)
Prof.Dr. Ali Kaya (Nuh Naci Yazgan Üniversitesi) Prof.Dr. Riccardo Mussari (Universty of Siena)
Prof.Dr. Ali Şahin (Selçuk Üniversitesi) Prof.Dr. Richard Hindmarsh (Griffith University)
Prof.Dr. Ali Vahit Turhan (Beykent Üniversitesi) Prof.Dr. Sabine Kahlmann (University of Postdam)
Prof.Dr. Aliikram Abdullayev (Azebaycan  Devlet  İdarecilik Akademisi) Prof.Dr. Sait Aşgın (Karabük Üniversitesi)
Prof.Dr. Arif Erençin (Abant İzzet Baysal Üniversitesi) Prof.Dr. Selim Kılıç (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)
Prof.Dr. Ayşe Özcan (Giresun Üniversitesi) Prof.Dr. Selma Karatepe (İstanbul Gelişim Üniversitesi)
Prof.Dr. Ayşegül Mengi (Ankara Üniversitesi) Prof.Dr. Serhat Baştan (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Prof.Dr. Bayram Coşkun (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) Prof.Dr. Sonia Haq (University of Chittagong) 
Prof.Dr. Bekir Parlak (Uludağ Üniversitesi) Prof.Dr. Yeşeren Eliçin Arıkan (Galatasaray Üniversitesi)
Prof.Dr. Berkan Demiral (Trakya Üniversitesi) Prof.Dr. Tuğba Eroğlu (Selçuk Üniversitesi)
Prof.Dr. Constantin Marius Profıroiu (Bucharest University) Prof.Dr. Uğur Ömürgönülşen (Hacettepe Üniversitesi)
Prof.Dr. Derya Altunbaş (Giresun Üniversitesi) Prof.Dr. Veysel Eren (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)
Prof.Dr. Doğan Nadi Leblebici (Hacettepe Üniversitesi) Prof.Dr. Veysel Kareni Bilgiç (Kırıkkale Üniversitesi)
Prof.Dr. Ercan Oktay (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi) Prof.Dr. Yakup Altan (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi)
Prof.Dr. Erol Esen (Akdeniz Üniversitesi) Prof.Dr. Yegane İsmayilova (Bakü Devlet Üniversitesi)
Prof.Dr. Fatma Neval Genç (Adnan Menderes Üniversitesi) Prof.Dr. Yılmaz Bingöl (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof.Dr. Geert Bouckeart  (Leuven University) Prof.Dr. Yakup Bulut (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)
Prof.Dr. Gülise Gökçe (Selçuk Üniversitesi) Prof.Dr. Yusuf Şahin (Aksaray Üniversitesi)
Prof.Dr. Gökhan Orhan (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi) Prof.Dr. Yüksel Demirkaya (Marmara Üniversitesi)
Prof.Dr. Halil İbrahim Aydınlı (Sakarya Üniversitesi) Prof.Dr. Zaneta Ozolina (Letonia Univesity)
Prof Dr. Hamza Al (Sakarya Üniversitesi) Prof.Dr. Zerrin Toprak Karaman (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof.Dr. Hamza Ateş (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) Doç.Dr. Ali Fuat Gökçe (Gaziantep Üniversitesi)
Prof.Dr. Hikmet Kavruk (İstanbul Gelişim Üniversitesi) Doç.Dr. Ali Rıza Saklı (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)
Prof.Dr. Hilde Bjorna (Tromso University) Doç.Dr. Alper Özmen (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Prof.Dr. Hüseyin Gül (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi) Doç.Dr. Cenay Babaoğlu (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)
Prof.Dr. Hüseyin Erkul (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) Doç.Dr. Erol Turan (Kastamonu Üniversitesi)
Prof.Dr. Hüseyin Özgür (Pamukkale Üniversitesi) Doç.Dr. Esra Banu Sipahi (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof.Dr. İsmail Cerit (Antalya Bilim Üniversitesi) Doç.Dr. Esra Dik (Mersin Üniversitesi)
Prof.Dr. Juraj Nemec (Masaryk University Brno) Doç.Dr. Gürbüz Özdemir (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Prof.Dr. Kamil Ufuk Bilgin (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi) Doç.Dr. Hakan Candan (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)
Prof.Dr. Kemal Görmez (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi) Doç.Dr. Hayriye Şengün (Bayburt Üniversitesi)
Prof.Dr. Khalleddin İbrahimli (Avrasya Üniversitesi) Doç.Dr. M.Fatih Bilal Alodalı (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof.Dr. M.Kemal Öktem (Hacettepe Üniversitesi) Doç.Dr. Murat Ercan (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)
Prof.Dr. Mahmut Güler (Trakya Üniversitesi) Doç.Dr. Murat Yaman (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)
Prof.Dr. Mehmet Aktel (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi) Doç.Dr. Murteza Hasanoğlu (Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığına Bağlı Devlet İdarecilik Akademisi)
Prof.Dr. Mehmet Akif Özer (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi) Doç.Dr. Nazım Kartal (Sinop Üniversitesi)
Prof.Dr. Mehmet Göküş (Selçuk Üniversitesi) Doç.Dr. Nihat Yılmaz (Gümüşhane Üniversitesi)
Prof.Dr. Miguel Angelo Rodrigues (Minho University) Doç.Dr. Özgür Önder (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)
Prof.Dr. Muharrem Güneş (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi) Doç.Dr. Savaş Zafer Şahin (Atılım Üniversitesi)
Prof.Dr. Muhittin Acar (Hacettepe Üniversitesi) Doç.Dr. Sefa Usta (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)
Prof.Dr. Murat Okcu (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi) Doç.Dr. Seyfettin Aslan (Dicle Üniversitesi)
Prof.Dr. Murat Önder (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) Doç.Dr. Susran Erkan Eroğlu (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)
Prof.Dr. Musa Eken (Sakarya Üniversitesi) Doç.Dr. Şakir Eşitti (Ardahan Üniversitesi)
Prof.Dr. Murat Kayıkçı (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) Doç.Dr. Şeniz Anbarlı Bozatay (Balıkesir Üniversitesi)
Prof.Dr. Nail Öztaş (İstanbul Gelişim Üniversitesi) Doç.Dr. Uğur Sadioğlu (Hacettepe Üniversitesi)

 

 

DÜZENLEME KURULU
Prof.Dr. Ercan Oktay
Doç.Dr. Hakan Candan
Doç.Dr. Sefa Usta
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Okur Çakıcı
Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Güleç Solak
Dr. Öğr. Üyesi Şerife Pekküçükşen
Arş. Gör. Arzu Maltaş Erol
Arş. Gör. Erdal Bilgiç
Arş. Gör. İpek Sürmeli Söğüt
Arş. Gör. Özgür Bayraktar
Arş. Gör. Selime Yıldırım
Arş. Gör. Taylan Can Doğanay
Arş. Gör. Yaşar Orçun Küçükyılmaz
Arş. Gör. Yunus Yiğit