ONUR KURULU

Fahri MERAL  Karaman Valisi

Prof.Dr. Mehmet AKGÜL  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Ruşen KELEŞ  Emekli Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Eyyup Günay İSBİR  İstanbul Aydın Üniversitesi

 

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof.Dr. Abdullah Çelik (Harran Üniversitesi)

Prof.Dr. Namık Kemal Öztürk (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof.Dr. AbdullahYılmaz (Anadolu Üniversitesi)

Prof.Dr. Nuray Ertürk Keskin (Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof.Dr. Ahmet Hamdi Aydın (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

Prof.Dr. Orhan Gökçe (Selçuk Üniversitesi)

Prof.Dr. Ahmet Nohutçu (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof.Dr. Önder Kutlu (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof.Dr. Ahmet Yatkın (Fırat Üniversitesi)

Prof.Dr. Özgür Önder (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

Prof.Dr. Akif Argun Akdoğan (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Prof.Dr. Ramazan Şengül (Kocaeli Üniversitesi)

Prof.Dr. Akif Tabak (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Prof.Dr. Recep Bozlağan (Marmara Üniversitesi)

Prof.Dr. Ali Kaya (Nuh Naci Yazgan Üniversitesi)

Prof.Dr. Riccardo Mussari (Universty of Siena)

Prof.Dr. Ali Şahin (Selçuk Üniversitesi)

Prof.Dr. Richard Hindmarsh (Griffith University)

Prof.Dr. Ali Vahit Turhan (Beykent Üniversitesi)

Prof.Dr. Sabine Kahlmann (University of Postdam)

Prof.Dr. Aliikram Abdullayev (Azebaycan  Devlet  İdarecilik Akademisi)

Prof.Dr. Sait Aşgın (Karabük Üniversitesi)

Prof.Dr. Arif Erençin (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Prof.Dr. Selim Kılıç (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof.Dr. Ayşe Özcan (Giresun Üniversitesi)

Prof.Dr. Selma Karatepe (İstanbul Gelişim Üniversitesi)

Prof.Dr. Ayşegül Mengi (Ankara Üniversitesi)

Prof.Dr. Serhat Baştan (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

Prof.Dr. Bayram Coşkun (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof.Dr. Sonia Haq (University of Chittagong) 

Prof.Dr. Bekir Parlak (Uludağ Üniversitesi)

Prof.Dr. Yeşeren Eliçin Arıkan (Galatasaray Üniversitesi)

Prof.Dr. Berkan Demiral (Trakya Üniversitesi)

Prof.Dr. Tuğba Eroğlu (Selçuk Üniversitesi)

Prof.Dr. Constantin Marius Profıroiu (Bucharest University)

Prof.Dr. Uğur Ömürgönülşen (Hacettepe Üniversitesi)

Prof.Dr. Derya Altunbaş (Giresun Üniversitesi)

Prof.Dr. Veysel Eren (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)

Prof.Dr. Doğan Nadi Leblebici (Hacettepe Üniversitesi)

Prof.Dr. Veysel Kareni Bilgiç (Kırıkkale Üniversitesi)

Prof.Dr. Ercan Oktay (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)

Prof.Dr. Yakup Altan (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof.Dr. Erol Esen (Akdeniz Üniversitesi)

Prof.Dr. Yegane İsmayilova (Bakü Devlet Üniversitesi)

Prof.Dr. Fatma Neval Genç (Adnan Menderes Üniversitesi)

Prof.Dr. Yılmaz Bingöl (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof.Dr. Geert Bouckeart  (Leuven University)

Prof.Dr. Yakup Bulut (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)

Prof.Dr. Gülise Gökçe (Selçuk Üniversitesi)

Prof.Dr. Yusuf Şahin (Aksaray Üniversitesi)

Prof.Dr. Gökhan Orhan (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

Prof.Dr. Yüksel Demirkaya (Marmara Üniversitesi)

Prof.Dr. Halil İbrahim Aydınlı (Sakarya Üniversitesi)

Prof.Dr. Zaneta Ozolina (Letonia Univesity)

Prof Dr. Hamza Al (Sakarya Üniversitesi)

Prof.Dr. Zerrin Toprak Karaman (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof.Dr. Hamza Ateş (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Doç.Dr. Ali Fuat Gökçe (Gaziantep Üniversitesi)

Prof.Dr. Hikmet Kavruk (İstanbul Gelişim Üniversitesi)

Doç.Dr. Ali Rıza Saklı (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Prof.Dr. Hilde Bjorna (Tromso University)

Doç.Dr. Alper Özmen (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof.Dr. Hüseyin Gül (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi)

Doç.Dr. Cenay Babaoğlu (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof.Dr. Hüseyin Erkul (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç.Dr. Erol Turan (Kastamonu Üniversitesi)

Prof.Dr. Hüseyin Özgür (Pamukkale Üniversitesi)

Doç.Dr. Esra Banu Sipahi (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof.Dr. İsmail Cerit (Antalya Bilim Üniversitesi)

Doç.Dr. Esra Dik (Mersin Üniversitesi)

Prof.Dr. Juraj Nemec (Masaryk University Brno)

Doç.Dr. Gürbüz Özdemir (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Prof.Dr. Kamil Ufuk Bilgin (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç.Dr. Hakan Candan (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)

Prof.Dr. Kemal Görmez (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç.Dr. Hayriye Şengün (Bayburt Üniversitesi)

Prof.Dr. Khalleddin İbrahimli (Avrasya Üniversitesi)

Doç.Dr. M.Fatih Bilal Alodalı (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof.Dr. M.Kemal Öktem (Hacettepe Üniversitesi)

Doç.Dr. Murat Ercan (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Prof.Dr. Mahmut Güler (Trakya Üniversitesi)

Doç.Dr. Murat Yaman (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

Prof.Dr. Mehmet Aktel (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi)

Doç.Dr. Murteza Hasanoğlu (Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığına Bağlı Devlet İdarecilik Akademisi)

Prof.Dr. Mehmet Akif Özer (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç.Dr. Nazım Kartal (Sinop Üniversitesi)

Prof.Dr. Mehmet Göküş (Selçuk Üniversitesi)

Doç.Dr. Nihat Yılmaz (Gümüşhane Üniversitesi)

Prof.Dr. Miguel Angelo Rodrigues (Minho University)

Doç.Dr. Savaş Zafer Şahin (Atılım Üniversitesi)

Prof.Dr. Muharrem Güneş (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)

Doç.Dr. Sefa Usta (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)

Prof.Dr. Muhittin Acar (Hacettepe Üniversitesi)

Doç.Dr. Seyfettin Aslan (Dicle Üniversitesi)

Prof.Dr. Murat Okcu (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi)

Doç.Dr. Susran Erkan Eroğlu (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)

Prof.Dr. Murat Önder (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Doç.Dr. Şakir Eşitti (Ardahan Üniversitesi)

Prof.Dr. Musa Eken (Sakarya Üniversitesi)

Doç.Dr. Şeniz Anbarlı Bozatay (Balıkesir Üniversitesi)

Prof.Dr. Murat Kayıkçı (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Doç.Dr. Uğur Sadioğlu (Hacettepe Üniversitesi)

Prof.Dr. Nail Öztaş (İstanbul Gelişim Üniversitesi)

 

 

DÜZENLEME KURULU

Prof.Dr. Ercan Oktay

Doç.Dr. Hakan Candan

Doç.Dr. Sefa Usta

Dr. Öğr. Üyesi Ali Yıldırım

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Okur Çakıcı

Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Güleç Solak

Dr. Öğr. Üyesi Şerife Pekküçükşen

Arş. Gör. Arzu Maltaş Erol

Arş. Gör. Erdal Bilgiç

Arş. Gör. İpek Sürmeli Söğüt

Arş. Gör. Özgür Bayraktar

Arş. Gör. Selime Yıldırım

Arş. Gör. Taylan Can Doğanay

Arş. Gör. Yaşar Orçun Küçükyılmaz

Arş. Gör. Yunus Yiğit