Tema ve Alt Başlıklar

TEMA VE ALT BAŞLIKLAR

 

TEMA

KAMU YÖNETİMİNDE YAPISAL VE İŞLEVSEL DÖNÜŞÜM

 

ALT BAŞLIKLAR

1-Merkezi Yönetim Açısından

Bakanlıkların Yapısı ve Dönüşümü

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı

Kamu Yönetimi Örgütlenmesi

Kamu Yönetiminde Denetim

Erkler Arası (Yasama-Yürütme-Yargı) İlişkileri

Bürokrasinin Yeniden Yapılandırılması

Yeni Yönetim Yaklaşımları

Kamu Yönetiminde Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Kamu Yönetiminin Denetlenmesi

Kamu Yönetimi ve Etik

Kamu Personel Sistemi/İnsan Kaynakları Yönetimi

Yapı ve İşlevleri Açısından Siyasi Partilerin Etkinlik Tartışmaları

 

2-Yerel Yönetim Açısından

Yerel Yönetimlerin Yapısal ve İşlevsel Sorunları

Büyükşehir Yönetim Modelleri Üzerine Tartışmalar

Köy ve Mahalle Tartışmaları

Kentleşme ve Çevre Sorunlarına İlişkin İlişkin Politikalar

Konut Politikalarında Değişim ve İmar Barışı

Yerelleşme ve Merkezileşme Tartışmaları

Göç ve Afet Yönetimine İlişkin Kurumsal Yeterlilik Tartışmalar

Özerklik, Etkinlik ve Yerellik Tartışmaları

 

3-Kurumsal Yapılar ve İşlevselliği

STK ve Hükümet Dışı Organizasyonların işlevselliği

Kamu Politikaları Oluşma Süreci

KİT, İDT, KİK ve Yüksek Öğretim Kurumlarının Yapısal ve İşlevsel Açıdan İrdelenmesi